Menedżerowie liniowi i rozwój przywództwa


Stephen Lams

    Potęga przywództwa dla menedżerów liniowych to efektywny kosztowo sposób na poprawę klimatu w zespole i wyników biznesowych generowanych przez menedżerów liniowych.     
Stephen Lams
Program Manager
Kontakt

Światowa ekspertyza Hay Group jest do twojej dyspozycji.

Dzięki programowi Potęga przywództwa, zyskujesz doświadczenie ekspertów! Program opiera się na diagnostyce, wykorzystuje elementy samodzielnej nauki i szkolenia.

Późniejszy jednodniowy warsztat pozwala na uzyskanie akredytacji, abyś mógł przekazać menedżerom wiedzę, jak uczyć i wpływać na innych. 

Pięć kroków do "potęgi przywództwa":

1. Otwarcie

Powitanie i wprowadzenie do programu

2. Diagnostyka:

Pomiar skuteczność menedżerów liniowych i ich wpływu na pracowników. Podczas diagnostyki używane są narzędzie online: badanie stylów przywództwa i klimatu organizacyjnego.

3. Samodzielna nauka:

Moduły e-learningu pomagają menedżerom liniowym zrozumieć wyniki badań, zagadnienia związane z klimatem organizacyjnym i przywództwem oraz przyswoić wiedzę z warsztatów.

4. Szkolenie:

Pierwszy dzień pozwala zdobyć wiedzę, którą później przekażesz menedżerom liniowym w twojej firmie. Zajęcia koncentrują się na analizie zachowań, które mają bezpośredni wpływ na rezultaty biznesowe organizacji.

Drugiego dnia można uzyskać akredytację umożliwiającą profesjonalne przekazywanie wiedzy o wpływie przywództwa na menedżerów liniowych w organizacji.

5. Follow-up:

Otrzymasz pakiet materiałów dydaktycznych i dedykowanego konsultanta, który będzie gotów pomóc na każdym etapie szkolenia.