Badanie Czynników Rozwoju    Badanie czynników rozwoju pomogło nam dostrzec prawdziwe talenty w naszej organizacji!     
HR Director

Jeśli menedżerom trudno dokonać rozróżnienia pomiędzy obecnymi wynikami a potencjałem, istnieje ryzyko przeoczenia liderów przyszłości.

Badanie czynników rozwoju pozwala:

  • skierować nwestycje w rozwoju przywództwa
  • dostrzec ukryty talent w organizacji
  • zapewnić pracownikom pełne wykorzystanie ich potencjału.