Badanie czynników rozwoju    Badanie czynników rozwoju pomogło nam dostrzec prawdziwe talenty w naszej organizacji!     
HR Director

Badanie czynników rozwoju diagnozuje cztery cechy, które pozwalają określić gotowość uczestnika do wychodzenia poza obecnie pełnioną rolę. Koncentruje się głównie na cechach, które pozwalają rozwijać się w kierunku ról przywódczych.

  • Chęć uczenia się - gotowość do podejmowania ryzyka w celu zdobycia nowej wiedzy i umiejętności
  • Szerokość perspektywy - patrzenie na zagadnienia z szerszej perspektywy; uwzględnianie różnych punktów widzenia
  • Rozumienie innych - trafne rozumienie myśli i punktu widzenia innych osób
  • Dojrzałość emocjonalna - umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej oraz traktowania trudności jako okazji do nauki i rozwoju

Badanie czynników rozwoju oparte jest o rygorystyczne badania oraz teorię z zakresu rozwoju przywództwa i zachowań ludzkich. Następnie, czynniki rozwoju zostały porównane względem bazy Hay Group zawierającej dane tysięcy liderów z różnych szczebli organizacyjnych.
Wybitni liderzy z różnych poziomów zarządzania uzyskali wyższe wyniki w zakresie każdego czynnika rozwoju. Innymi słowy, czynniki rozwoju były silnie skorelowane ze zdolnościami przywódczymi.

Proces
Oferta jest realizowana za pomocą naszego samoobsługowego systemu administracyjnego. Nasza samoobsługowa strona daje Ci pełną kontrolę nad administracją badania w Twojej organizacji (dodawanie uczestników, wysyłanie zaproszeń i przypomnień, generowanie raportów). Uczestnicy badania po zalogowaniu się na stronę badawczą mają możliwość wytypowania osób oceniających, a system automatycznie wyśle do nich zaproszenia. Zapewnimy Ci również szkolenie w zakresie korzystania z naszej samoobsługowej strony do administracji badania.

Raporty
Badanie czynników rozwoju umożliwia wygenerowanie dwóch raportów:

  • Raport zbiorczy dający menedżerom „szerszy obrazek” poprzez przedstawienie wyników wszystkich uczestników badania
  • Raport indywidualny zapewnia uczestnikom informacje, których potrzebują, aby zrozumieć wyniki badania i pracować nad wzmacnianiem czynników rozwoju

Kliknij tutaj, aby pobrać broszurę Badania czynników rozwoju.