Badanie Czynników Rozwoju    Badanie czynników rozwoju pomogło nam dostrzec prawdziwe talenty w naszej organizacji!     
HR Director

Jak rozpoznać liderów przyszłości, na ich wczesnych etapach kariery zawodowej? Jak określić, którzy pracownicy odniosą największe korzyści z możliwości rozwojowych?

„Liderzy jutra” to nie koniecznie osoby, które osiągają najbardziej imponujące wyniki w dniu dzisiejszym. Dlatego też, organizacje potrzebują niezawodnej rozwiązania, które pozwoli im oddzielić potencjał od obecnie osiąganych wyników pracy.

Badanie czynników rozwoju jest przeprowadzane metodą 360 stopni i pozwala zmierzyć cztery specyficzne cechy, które wskazują na potencjał przywódczy.

Badanie to pozwoli Ci uzyskać lepszy zwrot z inwestycji w rozwój pracowników dokładnie określając, którzy z nich odniosą największe korzyści z rozwoju oraz wesprze Cię w stworzeniu silnego zaplecza przyszłych liderów.

Więcej informacji o ocenie i narzędziach rozwoju: www.haygroup.com/leadershipandtalentondemand