JEM - efektywny proces wartościowania on-line


Navid Bazari

    JEM to skuteczne narzędzie on-line wspierające proces wartościowania w każdym z jego etapów. Wszelkie informacje i wyniki zgromadzone na jednej platformie podnoszą efektywność procesu.     
Navid Bazari
Product manager

Na całym świecie JEM wspiera specjalistów z obszaru HR w:

Efektywnym wartościowaniu stanowisk
JEM pozwala na kompleksowe zarządzenie procesem wartościowania on-line, kumulując wszystkie potrzebne informacje, działania i decyzje w jednym miejscu. Usprawnia proces poprzez eliminowanie zbędnych, często dublowanych etapów, poprawę komunikacji dzięki czemu proces może stać się aż do 20% bardziej efektywny.

Zapewnieniu właściwego dopasowania stanowisk do poziomów w całej organizacji
Użytkownicy mając dostęp do tych samych informacji gromadzonych we wspólnej bazie danych mogą identyfikować potencjalne niespójności wyników. Dzięki temu zmiejsza się ryzyko niewłaściwej wyceny,a przez to również optymalizuje koszty wynagrodzeń.

Zwiększeniu elastyczności działania
JEM może zostać dopasowany do specyficznych potrzeb organizacji. Dzięki zróżnicowaniu uprawnień dla poszczególnych użytkowników - np. ze względu na poziom ekspertyzy, pozwala na zaangażowanie menedżerów lub pracowników innych działów w procesy związane z wartościowaniem stanowisk.

Zwiększeniu zwrotu z inwestycji
Archiwum informacji przechowywane w JEM zabezpiecza inwestycję organizacji w wartościowanie zapewniając, że wiedza i wyniki pozostaną dostępne nawet, gdy kluczowi pracownicy działu HR odejdą.