JEM - zarządź każdym aspektem procesu wartościowania


Navid Bazari

    JEM to skuteczne narzędzie on-line wspierające proces wartościowania w każdym z jego etapów. Wszelkie informacje i wyniki zgromadzone na jednej platformie podnoszą efektywność procesu.     
Navid Bazari
Product manager

JEM jest skutecznym narzędziem on-line, które sprawia, że proces wartościowania jest efektywny zarówno w czasie, jak i od strony kosztowej.

Opisz i zwartościuj stanowiska

  • JEM zwiększa efektywność procesu wartościowania udostępniając tabele, kalkulator oraz dostępne moduły w zależności od potrzeb uczestników procesu, czy to z obszaru HR, czy menedżerów liniowych.

Zarchiwizuj i przechowuj informacje

  • JEM może przechować tysiące danych o stanowiskach w jednym wspólnym miejscu – zarówno opisy stanowisk, jak i wyniki wartościowania.
  • JEM może zostać skonfigurowany tak, aby oddawać specyfikę organizacji – zarówno strukturę poziomów stanowisk, jak i ich funkcji.
  • Użytkownicy mogą sprawdzić i edytować aktualne i archiwalne opisy i wyniki wartościowania stanowisk.

Zarządź procesem

  • JEM pozwala na zróżnicowanie poziomów dostępu do informacji – użytkownik może sprawdzać i edytować dane w zależności od przyznanych uprawnień.
  • System posiada różne poziomy dostępu - każdy użytkownik może otrzymać uprawnienia do wykonywania odpowiednich zadań czy czynności.
  • Użytkownicy mogą śledzić historię oraz zatwierdzać wprowadzane zmiany.

Wygeneruj wyniki

  • Użytkownicy mogą generować raporty według każdego z dostępnych kryteriów.
  • Najbardziej popularny raport przedstawia matrycę stanowisk, która zawiera ścieżki kariery szeregowane ze względu na rodziny stanowisk lub jednostki biznesowe, zapewniając kompleksowy wgląd w strukturę organizacji.
  • Inne raporty mogą zawierać matrycę ról w organizacji, opisy stanowisk, rationale.