Job Evaluation Manager (JEM) - Online tool


Navid Bazari

    JEM to skuteczne narzędzie on-line wspierające proces wartościowania w każdym z jego etapów. Wszelkie informacje i wyniki zgromadzone na jednej platformie podnoszą efektywność procesu.     
Navid Bazari
Product manager

Wartościowanie wydaje się złożone i pracochłonne? Zapewnienie spójności wyników w organizacji stanowi problem? A może brakuje stałego punktu odniesienia i miejca, gdzie gromadzone są wyniki?

Wartościowanie jest fundamentem zarządzania zasobami ludzkimi. Jest jednak również procesem złożonym, a przez to czasochłonnym i kosztownym. Dla wielu organizacji zarządzanie nim tak, aby wyniki były aktualne i spójne wydaje się niezmiernie trudne. Co gorsza, często informacje te przepadają wraz z odejściem kluczowych osób z obszaru HR.

JEM to skuteczne narzędzie on-line wspierające proces wartościowania w kązdym z jego etapów. Wszelkie informacje i wyniki zgromadzone na jednej platformie podnoszą efektywność procesu. W rezultacie każdy wynik jest przypisany do odpowiedniego poziomu, ścieżki karier jasne dla każdego użytkownika, a wynagrodzenie odpowiednio zwartościowane.

Dowiedz się, jak działa JEM

JEM to skuteczne narzędzie on-line wykorzystujące uznaną międzynarodowo metodę wartościowania Hay Group. Zapewnia, że wyniki są spójne i jasne, a proces wartościowania pozostaje pod kontrolą. Dzięki temu efektywność procesu może wzrosnąć nawet o 20%. 

Dowiedz się, w czym może pomóc JEM

Czy pracujesz w jednym jedynym oddziale, czy jest ich 100, skontaktuj się Hay Group już dziś, aby dowiedzieć się, jak JEM może pomóc Ci w zwrocie z inwestycji jaką jest wartościowanie.