Badanie stylów przywództwa i klimatu organizacyjnego


Edwina Melville-Gray

    Badanie stylów przywództwa i klimatu organizacyjnego to swoisty rachunek zysków i strat liderów w zespołach.     
Edwina Melville-Gray
Global Category Manager sekcji Talent, Hay Group

Nasze badania pokazują, że  poprawa efektywności lidera może mieć wymierny wpływ na wydajność biznesu.

 • Badanie wśród 33 doktorów w dziedznie technologii wykazało, że ci, którzy tworzyli motywujący klimat, pokonali swoich konkurentów sumą 711 milionów dolarów w zyskach.
 • Liderzy w finansowym centrum usług call, którzy tworzyli pozytywny klimat ogranizacyjny, wykazali:
  • sprzedaż wyższą o 26% niż zakładana, w porównaniu do 4% wygenerowanych przez konkurentów
  • absencję niższą o 25%
  • rotację niższą o 1/3
 • W brytyjskiej firmie sprzedażowej, przywódcy tworzący najlepszy klimat organizacyjny wykazali:
  • 17% mniejszą rotację pracowników
  • 40% niższą absencję
  • 12% wyższy wzrost sprzedaży
  • 10% więcej oszczędności
  • 35% mniejszą utratę akcji