Badanie stylów przywództwa i klimatu organizacyjnego


Edwina Melville-Gray

    Badanie stylów przywództwa i klimatu organizacyjnego to swoisty rachunek zysków i strat liderów w zespołach.     
Edwina Melville-Gray
Global Category Manager sekcji Talent, Hay Group

Nasza oferta składa się z dwóch badań przeprowadzanych on-line: Badanie stylów przywództwa i Badanie klimatu organizacyjnego. Zapewniamy wszystkie narzędzia niezbędne do samoobsługi badań: dostęp i szkolenie z obsługi naszego systemu administracyjnego oraz akredytacja, która umożliwi samodzielne przeprowadzanie sesji informacji zwrotnych.

Badanie stylów przywództwa i klimatu organizacyjnego oparte jest na przełomowej pracy psychologów George’a Litwina i Roberta Stringera z Uniwersytetu Harvarda oraz dziesiątki lat badań prowadzonych przez Hay Group wśród najlepszych firm na całym świecie. Indywidualne wyniki uzyskane w tych badaniach są porównane do wyników tysięcy menedżerów z organizacji na całym świecie. Dzięki temu dowiesz się jak Twoi liderzy wypadają na tle liderów z innych organizacji.

Badanie stylów przywództwa pozwala spojrzeć na jakość przywództwa z perspektywy podwładnych. Mierzy sześć stylów przywództwa, które w największym stopniu wpływają na efektywność zespołów:

 • Dyrektywny: uzyskanie natychmiastowego podporządkowania się
 • Wyznaczający kierunek: zapewnienie długoterminowej wizji i przywództwa
 • Afiliacyjny: tworzenie atmosfery harmonii i wzajemnego zaufania
 • Demokratyczny: budowanie jednomyślności i generowanie nowych pomysłów
 • Wyznaczający wzorce: przewodzenie poprzez dawanie przykładu i realizacji zadań o doskonałej jakości
 • Kształcący: koncentracja na rozwoju zawodowym pracowników

Badanie stylów przywództwa daje liderom informacje, które pozwalają im podjąć decyzje odnośnie ich zachowań przywódczych oraz zapewnia jasne wskazówki, co do dalszych kroków, które powinni podjąć na rzecz swojego rozwoju.

Badanie klimatu organizacyjnego
Badanie to pokazuje jak pracownicy postrzegają klimat organizacyjny oraz jaki ma wpływ na jakość ich pracy. Lepszy klimat organizacyjny nie tylko sprawia, że pracownicy są bardziej zmotywowani. Nasze badania wskazują, że może również wpływać na osiągane wyniki - do 30% zróżnicowania w wynikach finansowych może być wyjaśnione różnicami w klimacie organizacyjnym.

Badanie klimatu organizacyjnego mierzy sześć wymiarów mających największy wpływ na wyniki pracy zespołu:

 • Przejrzystość: wszyscy wiedzą, czego się od nich oczekuje
 • Standardy pracy: stawiane są ambitne, ale możliwe do osiągnięcia cele
 • Odpowiedzialność: pracownicy mają odpowiednie uprawnienia, aby wykonywać swoje obowiązki
 • Elastyczność: brak niepotrzebnych zasad, regulaminów i procedur
 • Nagradzanie: pracownicy są doceniani i nagradzani za dobre wyniki
 • Zaangażowanie zespołu: pracownicy są dumni z przynależności do organizacji

Akredytacja
Badanie stylów przywództwa i Badanie klimatu organizacyjnego dostarcza niezwykle cennych informacji zwrotnych, dlatego też informacje zwrotne dla uczestnika badań powinny być udzielone przez akredytowanego konsultanta. Akredytacja jest uwzględniona w koszcie pakietu początkowego niniejszej oferty. Kliknij tutaj, aby poznać terminy sesji akredytacyjnych w Twoim regionie (przejdziesz na stronę dotyczącą szkoleń).

Moduły e-learningowe
Możesz wesprzeć swoich liderów w dalszych działaniach rozwojowych w kontekście otrzymanych wyników badań i rozwijania stylów przywództwa za pomocą naszych modułów e-learningowych.

Kliknij, aby zobaczyć wersję demonstracyjną 

Pobierz broszurę