Hay Group PayNet



    Bazy danych Hay Group pomagają nam w podejmowaniu lokalnych decyzji związanych z wynagrodzeniami i świadczeniam, ale w odniesieniu do międzynarodowych trendów.     
Procter & Gamble

Globalne prognozy wynagrodzeń na 2015 r.

W oparciu o bazę danych o wynagrodzeniach, obejmującą 16 milionów pracowników z 24.000 organizacji na całym świecie, przygotowaliśmy najnowszą prognozę kształtowania się wynagrodzeń w roku 2015. Prognoza oraz dane dotyczące wynagrodzeń dostępne są na platformie Hay Group PayNet.

Znaczący zwrot w dziedzinie wynagrodzeń: ozdrowienie strefy euro i zachwianie rynków wschodzących w 2015 r.

• W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił globalny wzrost wynagrodzeń. 

• Na głównych rynkach wschodzących pojawi się jednak odczuwalny spadek płac.

• W Europie podwyżki napędzają kraje takie jak Irlandia i Grecja, do niedawna borykające się z problemami.

Najświeższe dane uzyskane przez globalną firmę doradczą Hay Group wskazują na przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń w porównaniu z ubiegłym rokiem, pomimo rozczarowujących wskaźników wzrostu na kilku głównych rynkach wschodzących. 

Trudne rynki wschodzące

Prognozowany przeciętny globalny wzrost wynagrodzeń w 2015 r. wynosi 5,4% – w porównaniu do ubiegłorocznych 5,2%. Średnia maskuje jednak znaczące spowolnienie na rynkach wschodzących takich jak Brazylia, Rosja czy Ukraina, które w ostatnich latach były silnym motorem wzrostu.

Pracownicy z tych krajów mogą oczekiwać podwyżek wynagrodzeń odpowiednio o 6,1%, 6,8% oraz 6,8%. Niemniej jednak po uwzględnieniu inflacji (szacowanej na 6,5%, 7,5% oraz 10,7%), w rzeczywistości nastąpi spadek płac realnych odpowiednio o 0,4%, 0,7% oraz 3,9%. 

Promyki nadziei w Europie 

Wzrost wynagrodzeń w Europie został spowodowany poprawą wyników gospodarek, które dotąd borykały się z trudnościami. Pośród nich wyróżniają się Grecja oraz Irlandia, w których przewidywany wzrost wynagrodzeń wyniesie odpowiednio 1,3% oraz 1,4% w ujęciu nominalnym, a 2,5% oraz 1,1% w ujęciu realnym – w porównaniu z 0,8% oraz 0,2% w ubiegłym roku, co obydwa kraje zawdzięczają powrotowi wzrostu gospodarczego. 
W całym regionie spodziewany jest wzrost płac o 3,1%, a dzięki niskiej inflacji (szacowanej na 1,5%) pracownicy oczekiwać realnego przeciętnego wzrostu wynagrodzenia o 1,6%.
Są to dobre wieści również dla pracowników brytyjskich, którzy otrzymają podwyżki swoich wynagrodzeń. Choć szacunkowy wzrost płac utrzyma się na poziomie 2,5%, identycznym jak w ubiegłym roku, niższa inflacja (prognozowana na poziomie 1,7%) przyczyni się do wzrostu realnego dochodu pracowników (o 0,8%). Stanie się tak dopiero po raz drugi od 2009 r.
Największych podwyżek płac w Europie, o 9,0%, należy się spodziewać w Turcji, jednak pracownicy silnie odczują presję, jaką na ich dochody wywierać będzie wysoka, szacowana na 8,9% stopa inflacji.

 

Zobacz więcej >>

Platforma Hay Group PayNet zapewnia natychmiastowy dostęp do sprawdzonych informacji i danych rynkowych w zakresie wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych. To łatwe w obsłudze narzędzia i bazy danych, które odpowiedzą na indywidualne potrzeby każdej organizacji.


Międzynarodowy PayNet
Wybierz PayNet międzynarodowy dla uzyskania spójnych i porównywalnych informacji w wielu krajach. Ujęcie międzynarodowe umożliwia:

  • Dostęp do danych z 20 000 organizacji, obejmujących 14 milionów pracowników z ponad 80 krajów świata; 
  • Globalnie spójne porównanie wszystkich elementów wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych w różnych krajach; 
  • Szybkie porównanie stanowisk według krajów;
  • Łatwe zrozumienie ruchów płac i prognoz dla każdego kraju bez potrzeby przeprowadzania czasochłonnych analiz;
  • Przegląd specyficznych trendów płacowych w kluczowych sektorach.

Krajowy PayNet
Krajowy PayNet jest przeznaczony dla tych, którzy potrzebują dogłębnych informacji lokalnych na temat rynku wynagrodzeń.
Dostępny w 100 krajach, umożliwia dostęp do globalnie spójnych stanowisk, jak również ról typowych dla kraju, ale niedostępnych w ramach Międzynarodowego PayNet.
Podobnie jak Międzynarodowy PayNet pozwala na spójne porównanie wszystkich elementów całkowitego pakietu wynagrodzeń dla pracowników.

Najwyższa jakość bazy
Platforma Hay Group PayNet opiera się na unikalnej globalnej metodologii – szybki i łatwy sposób klasyfikacji stanowisk pozwala na dokładne porównania danych w organizacji z informacjami w bazie.
  • Masz pewność, że porównujesz dokładnie te same stanowiska ze stanowiskami w danych grupach zawodów w wybranym sektorze czy kraju.
  • Nawet jeśli stanowisko jest unikatowe możesz znaleźć odpowiednie porównanie do rynku.
Metodologia całkowitego pakietu wynagrodzeń sprawia, że PayNet® Hay Group to źródło globalnie spójnych informacji o wszystkich agregatach wynagrodzeniowych – począwszy od wynagrodzenia zasadniczego po całkowity pakiet wynagrodzeniowy i wszystkie jego elementy.

 

Rozpocznij korzystanie z platformy PayNet
Aby uzyskać dostęp do platformy Hay Group PayNet wymagane jest przekazanie danych organizacji. Dedykowany konsultant Hay Group pomoże w każdym punkcie tego procesu. Wszystkie dane, które otrzymujemy od naszych Klientów, pozostają anonimowe i tylko Klient może porównać wynagrodzenia swoich pracowników oraz wartości benefitów do wartości rynkowych.

Pomocny przewodnik: Wirtualny przewodnik po platformie PayNet pomoże w sposób efektywny korzystać z platformy.

> Pobierz broszurę