Talent Q


Karen Reevell

    Nasze innowacyjne oceny psychometryczne online to elastyczne i efektywne kosztowo narzędzia, które dostarczają cennych informacji na temat umiejętności i zdolności ludzi w środowisku pracy.     
Karen Reevell
Product manager, Talent Q


Narzędzia Talent Q to opłacalne i wiarygodne rozwiązanie pozwalające na przeprowadzenie oceny dużej liczby kandydatów.


Pozwalają przewidywać wyniki:Badanie przeprowadzone w międzynarodowej firmie telekomunikacyjnej pokazało, że osoby, które na podstawie kwestionariusza osobowościowego Dimensions zostały uznane za należące do 50‑procentowej grupy najefektywniejszych pracowników, zdołały osiągnąć poziom sprzedaży średnio o 170 000 dolarów wyższy niż osoby, które uzyskały niższe wyniki.

Pozwalają zaoszczędzić pieniądze:Jeden z banków, który wydawał 3 miliony funtów rocznie na masowe rekrutacje kierowników niższego szczebla, doszedł do wniosku, że brak eliminacji nieodpowiednich kandydatów na wczesnych etapach rekrutacji zaowocował wysoką liczbą rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych przez bezpośrednich przełożonych oraz częstym korzystaniem z assessment center.


Dzięki zmianie procesu rekrutacji oraz włączeniu do niego testu zdolności Elements i – na późniejszym etapie – kwestionariusza osobowości Dimensions połączonego z telefoniczną rozmową kwalifikacyjną, trafność wstępnych etapów rekrutacji została znacznie zwiększona. W wyniku tego menedżerowie rozmawiali z mniejszą liczbą, lepiej dobranych kandydatów, co doprowadziło do:
· zmniejszenia całkowitego kosztu procesu oceny 28 000 kandydatów (włączając w to koszty pracy) z 2,9 mln do 1,8 mln funtów;
· znacznego zmniejszenia czasu poświęcanego przez dział HR i bezpośrednich przełożonych na rekrutację;
· zwiększenia nakładów na działania mające na celu przyciągnięcie najlepszych kandydatów.

Analiza przypadku: zobacz, jak kwestionariusz osobowościowy Dimensions pomógł spółce Saline Water Conversion Corporation (SWCC) przeprowadzić ocenę 10 000 pracowników w przygotowaniu do prywatyzacji.