Talent Q


Karen Reevell

    Nasze innowacyjne oceny psychometryczne online to elastyczne i efektywne kosztowo narzędzia, które dostarczają cennych informacji na temat umiejętności i zdolności ludzi w środowisku pracy.     
Karen Reevell
Product manager, Talent Q

Narzędzia Talent Q można wykorzystać do badania osobowości i zdolności ludzi w środowisku pracy.

Wszechstronna ocena osobowości Dimensions

Dimensions to kwestionariusz oceny osobowości dostępny online, który, koncentrując się na relacjach danej osoby z innymi, jej podejściu do zadań oraz źródle motywacji i energii, mierzy preferencje behawioralne w środowisku pracy. Dzięki tej ocenie można zwiększyć trafność decyzji rekrutacyjnych poprzez uzyskanie obiektywnych informacji na temat prawdopodobnego zachowania danej osoby w pracy.


Na podstawie jednego wypełnionego kwestionariusza Dimensions można wygenerować wiele różnych raportów, które wspierają realizację różnorodnych zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi – od rekrutacji po rozwój pracowników. Raporty te są przydatne dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym dla działu HR oraz bezpośrednich przełożonych. Oferujemy również bezpłatny raport dla kandydatów.
Dzięki wbudowanemu narzędziu do określania profilów stanowisk pod względem wymagań osobowościowych, istnieje możliwość oceny i uszeregowania poszczególnych kandydatów pod względem ich dopasowania do danej roli, podczas rekrutacji, przy rozważaniu awansu poziomego lub podczas oceny potencjału na wyższych stanowiskach.
Kwestionariusz Dimensions można odnieść do modeli kompetencyjnych, stosowanych w danej organizacji, co pozwala generować raporty dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Średni czas potrzebny na wypełnienie kwestionariusza wynosi 25 minut.
Kwestionariusz dostępny jest w 41 językach.

 Pobierz broszurę Dimensions

Testy zdolności Elements

Elements to zestaw adaptacyjnych testów online mierzących zdolności werbalne, numeryczne i logiczne. Zostały one zaprojektowane z myśla o ocenie osób z wyższym wykształceniem, specjalistów, managerów i wyższej kadry zarządzającej. Każdy z testów można stosować odrębnie lub w połączeniu z innymi.
§ Testy zdolności Elements wykorzystują najnowszą technologię testowania adaptacyjnego, dzięki której poziom trudności kolejnych pytań zostaje ustalony na podstawie odpowiedzi udzielonych wcześniej przez kandydata. W ten sposób pytania znajdują się na optymalnym poziomie trudności, dostosowanym do kandydata. Nie ma też progu ograniczającego kandydata, co pozwala mu pokazać swój prawdziwy potencjał i zdolności.
§ Nie ma potrzeby stosowania różnych testów zdolności dla różnych poziomów trudności – testy Elements można stosować dla wszystkich stanowisk od kierownika niższego szczebla wzwyż.
§ Testy Elements dostępnesąonline. W celu zapewnienia wiarygodności wyników istnieje możliwość przeprowadzenia krótkiego testu weryfikacyjnego.
§ Średni czas potrzebny na wypełnienie testu wynosi 12 minut w przypadku testu zdolności werbalnych i numerycznych oraz 9 minut w przypadku testu rozumowania logicznego.
Testy dostępne są w 41 językach

Pobierz broszurę Elements

Aspects: Narzędzie do rekrutacji masowej

Aspects to zestaw testów opracowanych specjalnie z myślą o wspieraniu procesu masowej rekrutacji pracowników szeregowych. Oceny te mierzą podstawowe zdolności i umiejętności wymagane na stanowiskach związanych z obsługą klienta, sprzedażą i wsparciem.

Aspects Styles

Aspects Styles to kwestionariusz online mierzący kompetencje, przeznaczony do wykorzystania na wczesnych etapach rekrutacji. Pozwala na szybką identyfikację kandydatów niedopasowanych do roli i zakwalifikowanie do dalszych etapów jedynie tych, którzy lepiej spełniają wymagania dotyczące danego stanowiska.
§ Bazując na modelu 16 kompetencji niezbędnych w pracy z klientem, współpracujemy z naszymi klientami i pomagając im określić czynniki, które są najlepszymi predyktorami sukcesu na danym stanowisku.
§ Na podstawie Aspects Styles można wygenerować przewodnik po rozmowie kwalifikacyjnej, umożliwiający menadżerowi liniowemu lub działowi HR zadawanie trafnych pytań weryfikacyjnych.
§ Średni czas potrzebny na wypełnienie kwestionariusza wynosi 8 minut.

Aspects Ability

Testy Aspects Ability mierzą zdolności werbalne i numeryczne oraz umiejętność weryfikacji danych. Zostały zaprojektowane specjalnie do wspierania oceny kandydatów na szeregowe stanowiska związane z obsługą i wsparciem klienta oraz sprzedażą.
§ Nowoczesne testy Aspects Ability gwarantują pozytywne doświadczenie kandydatów przy wysokiej trafności.
§ Testy zdolności dostosowują się do poziomu zdolności kandydata na podstawie udzielanych przez niego odpowiedzi, zapewniając znaczną oszczędność czasu przy zachowaniu wysokich właściwości psychometrycznych narzędzia.
§ Średni czas potrzebny na wypełnienie kwestionariusza wynosi 8 minut w przypadku testu zdolności werbalnych, 10 minut w przypadku testu zdolności numerycznych oraz 6 minut w przypadku testu umiejętności weryfikacji danych.


Aspects Affinity

Aspects Affinity to rozwiązanie polegające na przekazaniu kandydatom realistycznego opisu stanowiska, charakteru i środowiska przyszłej pracy w ramach procesu rekrutacji. Realistyczny opis pracy dostarcza informacji na temat tego, jak to jest rzeczywiście pracować w danej firmie, pozwalając kandydatom ocenić, czy będą pasować do organizacji i stanowiska jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.


Aspects Judgement

Aspects Judgement to rozwiązanie obejmujące dostosowane do potrzeb klienta testy sytuacyjne, które odnoszą się do konkretnych sytuacji i kompetencji wymaganych w ramach organizacji.
Pobierz broszurę na temat narzędzi Aspects.

 Pobierz broszurę na temat narzędzi Aspects

Akredytacja

Nasze szkolenia dotyczące testów psychometrycznych koncentrują się na wykorzystaniu testów zdolności i kwestionariuszy osobowości w środowisku pracy. Udzielamy uczestnikom akredytacji w zakresie stosowania narzędzi Elements, Dimensions i Aspects w ramach narzędzi Talent Q.
Dla osób mających doświadczenie w zakresie stosowania narzędzi psychometrycznych, prowadzimy dwudniowe warsztaty akredytacyjne poświęcone stosowaniu narzędzi Talent Q.

Prosimy o kontakt, aby uzyskać więcej informacji na temat akredytacji.