Zwiększenie efektywności pracowników

Najlepsze organizacje nie tylko obsadzają właściwych ludzi o odpowiednich kwalifikacjach w odpowiednich rolach, ale także angażują swoich pracowników i umożliwiają im jak najlepsze wykonywanie swoich obowiązków.

Badania dowodzą, że przy jednoczesnym zaangażowaniu pracowników i wsparciu, jakie otrzymują od organizacji, organizacje mogą zwiększyć wydajność pracowników nawet o 40%.

Aby to osiągnąć firmy muszą usunąć przeszkody, mogące uniemożliwić pracownikom realizację ich pełnego potencjału. Muszą również zachęcić pracowników, aby starali się zrozumieć własne możliwości, ograniczenia i wpływ na innych.

Jak Hay Group może pomóc?

Emotional Intelligence

Badania Hay Group dowodzą, że inteligencja emocjonalna ma dwa razy większe znaczenie w porównaniu ze zdolnościami poznawczymi oraz wyjaśnia ponad 85% zróżnicowania wyników biznesowych czołowych liderów.

Badanie kompetencji emocjonalnych i społecznych (ESCI) zapewnia ocenę 360 stopni, identyfikując 12 kluczowych dla sukcesu kompetencji emocjonalnych i społecznych. Akredytowani użytkownicy mogą je szybko zinterpretować, a także udzielić informacji zwrotnej na podstawie raportu z badania.

Efektywność pracowników

Badanie Employee Effectiveness to skuteczne narzędzie, służące do przeprowadzania badań opinii pracowników. Pozwala przeanalizować i zrozumieć różnice pomiędzy zaangażowaniem pracowników a osiąganymi przez nich wynikami. Mając te informacje można z kolei zidentyfikować bariery, które ograniczają ludzi. Dzięki temu menedżerowie będą w stanie stworzyć odpowiednie środowisko pracy, które przełoży się na wymierne korzyści.