Zatrzymanie najlepszych ludzi

Ożywienie na rynku talentów łączy się nierozerwalnie z poprawą gospodarki i sytuacji ekonomicznej.

Wymaga jednocześnie pracy nad coraz lepszym środowiskiem pracy, ponieważ dla niezadowolonych pracowników to moment, kiedy będą poszukiwać lepszych warunków. Jednocześnie utalentowani pracownicy będą oczekiwani przez konkurencję i nie będą borykać się z trudnościami znalezienia zatrudnienia.

Znalezienie zastępstwa oznacza dodatkowe koszty na poziomie 12 miesięcznych pensji, więc organizacje muszą działać, aby zapewnić długoterminowe zaangażowanie swoich pracowników.

Jak Hay Group może pomóc?

Porównanie wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych

Światowe narzędzia Hay Group pozwalają określić konkurencyjność pakietów wynagrodzeń, a co za tym idzie - przyciągnąć i utrzymać najlepszych pracowników. Są one używane przez ponad 70% organizacji z listyTop Fortune 200.

  • PayNet - dostęp do największych na świecie i najwiarygodniejszych baz danych obejmujących informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach dodatkowych. Pozwala na dokładne porównanie wynagrodzeń z ponad 100 krajów, według branż, regionów i ról – dostępnych 24 godziny na dobę.
  • Reward Pinpoint- analiza 20 elementów pakietu wynagrodzeniowego pracownika, zaczynając od płacy zasadniczej, poprzez elementy motywacyjne krótko i długoterminowe, świadczenia dodatkowe po całkowity pakiet wynagrodzeń.
  • Reward Snapshot - szybka, ale miarodajna analiza dla wybranego rynku, która podsumowuje trzy wybrane z listy elementy wynagrodzenia.

Komunikacja pakietu wynagrodzeń

Komunikat o wartości pakietu wynagrodzeniowego (Total Reward Statement), poprzez indywidualną formę stanowi informację dla pracownika o tym, ile jest warta każda część jego pakietu wynagrodzeń - zaczynając od płacy podstawowej, a na wartościach poszczególnych elementów świadczeń, takich jak samochód, opieka medyczna czy pakiet ubezpieczeń kończąc.

Efektywność pracowników

Badanie Employee Effectiveness to skuteczne narzędzie, służące do przeprowadzania badań opinii pracowników. Pozwala przeanalizować i zrozumieć różnice pomiędzy zaangażowaniem pracowników a osiąganymi przez nich wynikami. Mając te informacje można z kolei zidentyfikować bariery, które ograniczają ludzi. Dzięki temu menedżerowie będą w stanie stworzyć odpowiednie środowisko pracy, które przełoży się na wymierne korzyści.

Rozwój przywódców

Badanie stylów przywództwa i klimatu organizacyjnego oparte jest na przełomowej pracy psychologów z Uniwersytetu Harvarda oraz dziesiątkach lat badań prowadzonych przez Hay Group na całym świecie. Indywidualne wyniki uzyskane w badaniach są porównywane do wyników menedżerów z całego świata. Dzięki temu wiadomo jak liderzy wypadają na tle innych. Badanie stylów przywództwa pozwala spojrzeć na jakość przywództwa z perspektywy podwładnych. Mierzy sześć stylów przywództwa, które w największym stopniu wpływają na efektywność zespołów.