Przyciąganie i selekcja najlepszych kandydatów

Pracownicy stanowią o przewadze konkurencyjnej i sukcesach najlepszych firm. Wysoce-efektywni pracownicy osiągaja wyniki dwukrotnie lepsze od pozostałych.

Wszyscy szukają talentów, więc coraz trudniej przyciągnąć najlepszych kandydatów.

Rekrutacja najlepszych kandywadtów wymaga konkurencyjnej oferty wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, ale również odpowiednich narzędzi do skutecznej oceny potencjału. Aby wykorzystać maksymalnie potencjał pracownika należy umieścić go w odpowiedniej roli przy jednoczesnym zapewneniu rozwoju.

Pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów w organizacji

Gospodarka światowa wkrótce powróci na ścieżkę wzrostu. Firmy czekają na ten moment z utęsknieniem. Poprawa koniunktury wiąże się jednak z pewnym ryzykiem. Firmy będą musiały stawić czoła ucieczce wykwalifikowanych pracowników w miarę poprawy warunków na światowym rynku pracy.

Co sprawia, że pracownicy chcą odejść?
Dowiedz się więcej - opracowanie głównych wyników analizy Hay Group i Centre for Economics and Business Research (Cebr).

 

Jak Hay Group może pomóc?

Porównanie wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych

Światowe narzędzia Hay Group pozwalają określić konkurencyjność pakietów wynagrodzeń, a co za tym idzie - przyciągnąć i utrzymać najlepszych pracowników. Są one używane przez ponad 70% organizacji z listyTop Fortune 200.

  • PayNet - dostęp do największych na świecie i najwiarygodniejszych baz danych obejmujących informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach dodatkowych. Pozwala na dokładne porównanie wynagrodzeń z ponad 100 krajów, według branż, regionów i ról – dostępnych 24 godziny na dobę.
  • Reward Pinpoint- analiza 20 elementów pakietu wynagrodzeniowego pracownika, zaczynając od płacy zasadniczej, poprzez elementy motywacyjne krótko i długoterminowe, świadczenia dodatkowe po całkowity pakiet wynagrodzeń.
  • Reward Snapshot - szybka, ale miarodajna analiza dla wybranego rynku, która podsumowuje trzy wybrane z listy elementy wynagrodzenia.

Komunikacja pakietu wynagrodzeń

Komunikat o wartości pakietu wynagrodzeniowego (Total Reward Statement), poprzez indywidualną formę stanowi informację dla pracownika o tym, ile jest warta każda część jego pakietu wynagrodzeń - zaczynając od płacy podstawowej, a na wartościach poszczególnych elementów świadczeń, takich jak samochód, opieka medyczna czy pakiet ubezpieczeń kończąc.

Selekcja i ocena

Talent Q to pakiet unikalnych psychometrycznych ocen on-line powiązanych ze środowiskiem pracy – Dimensions i Elements. Testy badają zarówno osobowość, jak i zdolności kandydata przy zastosowaniu najnowszej technologii adaptacyjnego testowania. Zostały opracowane przez Rogera Holdswortha, pioniera w tej dziedzinie.

Pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów w organizacji

Efektywność pracowników

Employee Effectiveness to skuteczne narzędzie, służące do przeprowadzania badań opinii pracowników. Pozwala przeanalizować i zrozumieć różnice pomiędzy zaangażowaniem pracowników a osiąganymi przez nich wynikami. Mając te informacje można z kolei zidentyfikować bariery, które ograniczają ludzi. Dzięki temu menedżerowie będą w stanie stworzyć odpowiednie środowisko pracy, które przełoży się na wymierne korzyści.