Emocionálna inteligencia


Daniel Goleman

    Záujem o EI vo svete biznisu nebledne, ale rastie. Nie je to len krátkodobý trend ale realita.     
Daniel Goleman
Psychológ a svetovo uznávaný expert v oblasti Emocionálnej Inteligencie
Kontaktujte nás

Emocionálna a sociálna inteligencia predstavuje rozdiel medzi vysoko výkonným zamestnancom a priemerným zamestnancom.

  • Z Hay Group výskumu vyplýva, že k predpovedaniu vynikajúcej výkonnosti zamestnanca je emocionálna inteligencia dvakrát tak dôležitá ako kognitívne schopnosti a  zodpovedá za viac ako 85 percent hviezdnej výkonnosti v prípade top lídrov.
  • U jedného z našich klientov divízie riadené lídrami so silnou emocionálnou inteligenciou prekonali ciele tržieb o 20 percent.
  • V inej spoločnosti bola výkonnosť obchodných zástupcov s vysokou emocionálnou a sociálnou inteligenciou viac ako dvojnásobná v porovnaní s ich menej efektívnymi kolegami.