Emocionálna inteligencia


Daniel Goleman

    Záujem o EI vo svete biznisu nebledne, ale rastie. Nie je to len krátkodobý trend ale realita.     
Daniel Goleman
Psychológ a svetovo uznávaný expert v oblasti Emocionálnej Inteligencie
Kontaktujte nás

Link