Prieskum zamestnaneckej efektívnosti - Prieskum angažovanosti a kvality pracovných podmienok


William Werhane

    Ukončite frustráciu vašich zamestnancov na pracovisku a dostaňte z vašich zamestnancov to najlepšie.     
William Werhane
Vice President, Efektívnosť
Kontaktujte nás

Prieskum efektívnosti zamestnancov je jednoduchý nástroj, ktorý meria kľúčové stimulátory zamestnaneckej výkonnosti.

Je založený na rozsiahlych výskumoch pod vedením Hay Group, ktoré dokázali, že angažovanosť zamestnancov sama o sebe nezvýši efektívnosť zamestnancov. Zamestnanci potrebujú mať taktiež vytvorené vhodné pracovné podmienky. Inými slovami, zamestnanec potrebuje byť na správnej pracovnej pozícií v podporujúcom prostredí bez výrazných bariér, ktoré by stáli v ceste jeho výkonnosti.

Diagram

Prieskum
Celý proces prieskumu je jednoduchý a ľahko uskutočniteľný. On-line prieskum obsahuje 49 otázok pre vašich zamestnancov. Z výsledkov sme schopní odmerať ich angažovanosť, vhodnosť pracovných podmienok a 12 faktorov, ktoré prispievajú k zvýšeniu výkonnosti.
Výsledky
Správa, ktorú od nás dostanete vám poskytne prehľad výsledkov celej organizácie vrátane jednotlivých správ podľa vášho výberu pre obchodné jednotky, regióny alebo pracovné pozície. Analýza vašich zamestnancov rozdelí každého respondenta do jednej zo štyroch skupín: najvýkonnejší, frustrovaní, ľahostajní a najmenej efektívni. Poskytne vám tak jedinečný pohľad na efektívnosť vašej spoločnosti.
Podpora
Budete spolupracovať priamo s account manažérom, ktorý vám pomôže s nastavením prieskumu, s participáciou zamestnancov a doručením správy. Poskytne vám tipy pre čo najúčinnejšiu komunikáciu so zamestnancami v priebehu celého procesu prieskumu a spoluprácu pri transformácií výsledkov do efektívnych a udržateľných akčných plánov.