Faktory podnecujúce rast    GFI pomôže urobiť správne rozhodnutie – rozpoznať talent, ktorý by ste mohli stratiť.     
HR Director

Pokiaľ je pre Vašich manažérov ťažké rozlíšiť medzi súčasným výkonom a budúcim potenciálom, tak riskujú, že prehliadnu budúcich lídrov alebo budú stáť za nesprávnymi kandidátmi.

Pomocou GFI môžete:

  •  nasmerovať svoje investície do rozvoja vedúcich pracovníkov
  •  objaviť skryté talenty, ktoré by vám inak mohli uniknúť 
  •  zabezpečiť, že zamestnanci plne zužitkujú príležitosti na rozvoj
  •  overiť si svoje prvotné hodnotenia zamestnancov na vstupnej úrovni v spoločnosti

Prípadová štúdia                                                                                                                                                                                                                                                                                              Chartered Institute chcel identifikovať lídrov v strednom manažmente. Hay Group použil GFI pre 25 vedúcich oddelení a následne porovnal spätnú väzbu s ostatnými diagnostickými údajmi. Výsledky sa diskutovali na talentovom fóre a zistilo sa že:

  • Iba 8 z 25 jednotlivcov malo vysoký potenciál pre vedenie
  • 14 manažéri mali napriek dobrým výkonom nízky potenciál na vedenie ľudí
  • Podarilo sa spochybniť prvotné predpojaté názory a jednotlivci, ktorí pôvodne neboli považovaní za budúcich vodcov, boli identifikovaní pre ich skutočný potenciál
  • Nezávislá analýza 25 manažérov vykonaná Hay Group dávala zmysel a jej platnosť bola potvrdená senior manažérmi