Job Evaluation Manager (JEM) - on-line nástroj    On-line nástroj, ktorý umožní riadiť každý aspekt procesu hodnotenia pracovných pozícií a zvyšuje efektívnosť, pretože využíva len jednu platformu na ukladanie a export dát.     
Christian Bartlett
Product manager
Kontaktujte nás

JEM pomáha personalistom po celom svete:

Efektívne hodnotenie pracovných pozícií Efektívne hodnotenie pracovných pozícií
JEM riadi celý proces hodnotenia pracovných pozícií on-line a na jednom mieste, zefektívňuje proces, eliminuje duplicity, zlepšuje komunikáciu a zvyšuje produktivitu počas procesu hodnotenia pracovných pozícií až o 20 percent.

Zaradiť správnu pracovnú pozíciu na správnu úroveň naprieč celou spoločnosťou
Užívatelia majú prístup k rovnakej informácii o pracovnej pozícií v jednej centrálnej databáze, čo napomáha identifikovať nadhodnotené pracovné pozície a minimalizovať riziko, že budú pracovné pozície nahodnotené nesprávne. To pomáha zladiť úrovne odmeňovania a tým znížiť celkové náklady.


Zvýšenie flexibility
JEM sa môže prispôsobiť tak, aby splnil špecifické potreby spoločnosti. Môže byť používaný osobami s rôznou úrovňou odborných znalostí, čo uľahčuje oddeleniu ľudských zdrojov zapojenie líniových manažérov a ďalších pracovníkov pri definovaní požiadaviek na pracovnú pozíciu.

Zvýšenie návratnosti vašich investícií
Archív informácií o pracovných pozíciách v JEM chráni vaše investície do hodnotenia pracovných pozícií a zaistí aby dôležité informácie boli uchované aj potom, čo kľúčoví pracovníci HR odídu.