JEM - Manage every aspect of Job Evaluation    On-line nástroj, ktorý umožní riadiť každý aspekt procesu hodnotenia pracovných pozícií a zvyšuje efektívnosť, pretože využíva len jednu platformu na ukladanie a export dát.     
Christian Bartlett
Product manager
Kontaktujte nás

JEM je účinný on-line nástroj, ktorý vám pomáha spraviť proces hodnotenia pozícií lepší, nákladovo efektívnejší a ucelenejší.

Tabulka