Job Evaluation Manager (JEM) - on-line nástroj    On-line nástroj, ktorý umožní riadiť každý aspekt procesu hodnotenia pracovných pozícií a zvyšuje efektívnosť, pretože využíva len jednu platformu na ukladanie a export dát.     
Christian Bartlett
Product manager
Kontaktujte nás

Myslíte si , že hodnotenie pracovných pozícií je príliš komplexné a časovo náročné? Je pre vás náročné zaistiť konzistentné hodnotenie pracovných pozícií naprieč celou spoločnosťou? Potrebujete centrálne miesto kde by ste mohli údaje ukladať a sprístupňovať?

Hodnotenie pracovných funkcií - Job evaluation (JE) je dôležitý nástroj pre riadenie ľudí, ale môže byť nákladný, zložitý a časovo náročný. Pre množstvo spoločností je zložité spravovať informácie o svojich pracovných pozíciách a udržať hodnotenie aktuálne a konzistentné je náročné. Často prichádzajú o cenné informácie, v prípade, že ich kľúčoví zamestnanci HR odídu.


Job Evaluation Manager (JEM) je on-line nástroj, ktorý vám pomáha riadiť každý aspekt procesu hodnotenia pracovných pozícií. JEM zvyšuje efektivitu použitím jednej platformy pre ukladanie a správu informácií o pracovných pozíciách. Výsledkom je, že pracovné pozície sú umiestené na správnej úrovni, kariérne rebríčky sú všetkým užívateľom jasné a odmeňovanie je nastavené správne. Zistite viac o tom, ako JEM funguje.


JEM vkladá celosvetovo najznámejšiu metodológiu Hay Group pre hodnotenie pracovných pozícií Job Evaluation doúčinného on-line riešenia, ktoré prináša jasnosť, konzistentnosť a kontrolu informácií o vašich pracovných pozíciách, a môže zvýšiť produktivitu počas procesu hodnotenia pracovných pozícií až o 20 percent. Zistite viac o výhodách JEM.

Či má vaša spoločnosť sídlo na jednom mieste, v 10 mestách alebo 100 krajinách, obráťte sa na Hay Group a zistite, ako vám JEM môže pomôcť maximalizovať návratnosť investícií do hodnotenia pracovných pozícií.