Job Evaluation Manager - Additional Resources    On-line nástroj, ktorý umožní riadiť každý aspekt procesu hodnotenia pracovných pozícií a zvyšuje efektívnosť, pretože využíva len jednu platformu na ukladanie a export dát.     
Christian Bartlett
Product manager
Kontaktujte nás
Job Evaluation Manager (JEM) factsheet

Job Evaluation Manager (JEM) factsheet

Všetky informácie o tom ako JEM funguje, kľúčové vlastnosti a výhody v jednom dokumente. Viac