Štýly vedenia a organizačná klíma


Edwina Melville-Gray

    Štýly vedenia a klíma je nástroj, ktorý najlepšie vyjadrí kvalitu lídra v spojení s finančným úspechom organizácie.     
Edwina Melville-Gray
Global Category Manager, Talent
Kontaktujte nás

Náš výskum ukazuje, že štýly riadenia majú až 70 percentný vplyv na klímu a klíma môže zvýšiť výkonnosť zdola-nahor až o 30 percent. A preto má zlepšenie efektivity Vašich lídrov pravdepodobný hmatateľný dopad na biznis výkon.

 • Štúdia 33 výkonných riaditeľov v globálnej technologickej firme zistila, že tí, ktorí tvoria vysoko výkonnú klímu prekonali svojich kolegov o 711 miliónov dolárov na zisku. 
 • Lídri v oblasti finančných služieb call centra, ktorí tvorili pozitívnu klímu doručili:
  • O 26 percent väčší predaj ako bol cieľ v porovnaní so 4% ich kolegov
  • O jednu štvrtina nižšiu absenciu
  • O tretinu nižšiu fluktuáciu zamestnancov
 • Vo veľkých britských obchodných reťazcoch lídri vytvárajúci najlepšiu klímu doručili:
  • O 17% nižšiu fluktuáciu zamestnancov
  • O 40% nižšiu absenciu
  • O 12% vyšší rast tržieb
  • O 10% viac prevádzkových úspor
  • O 35% nižšiu stratu zásob
 • V štúdii vedúcich nemocničných oddelení v NHS (National Health Service) vedenými vysoko výkonnými lídrami s dobrou klímou mali:
  • O 40% menšia chybovosť pri podávaní liekov
  • O 36% nižšiu fluktuáciu zamestnancov
  • 57% -né zníženie absencie