Štýly vedenia a organizačná klíme - Nástroje pre hodnotenie a rozvoj leadership-u


Edwina Melville-Gray

    Štýly vedenia a klíma je nástroj, ktorý najlepšie vyjadrí kvalitu lídra v spojení s finančným úspechom organizácie.     
Edwina Melville-Gray
Global Category Manager, Talent
Kontaktujte nás

Aká je skutočná hodnota vašich lídrov? Ako úspešne doručujú skutočné výsledky vašej organizácii?

Hay Group strávil vyše 40 rokov hľadaním odpovedí na tieto otázky pre klientov. Naše skúsenosti dokazujú, že najlepší lídri tvoria vysoko výkonnú klímu, ktorá motivuje ich tímy. Čerpajú zo širokého repertoáru štýlov riadenia, ktoré používajú v rôznych situáciách.

Štýly riadenia a klíma je súbor online nástrojov, ktoré poskytujú presný obraz o štýloch vedenia a vplyve, ktorý majú lídri na svoje tímy.

Táto silná kombinácia spätnej väzby, porovnávaná k svetovo najrozsiahlejšim líderským databázam, dáva dôraz na ďalší rozvoj. Umožňuje lídrom upresniť ich správanie a nakoniec zlepšiť ich výkonnosť zdola-hore.


Na stránke www.haygroup.com/leadershipandtalentondemand môžete nájsť ďaľšie Hay Group nástroje pre hodnotenie líderstva a jeho rozvoj.