PayNet - Online nástroj pre porovnávanie odmeňovania

Banner

Hay Group PayNet poskytuje okamžitý prístup k najspoľahlivejším a komplexným informáciám o odmeňovaní a benefitoch na trhu.

Obsahuje ľahko použiteľné nástroje a databázy, ktoré vám umožnia prispôsobiť analýzy podľa toho, aké dáta práve potrebujete.

PayNet International
Zvoľte si PayNet International pre konzistentné, porovnateľné informácie v množstve krajín. PayNet vám umožní:

  • Prístup k údajom od 20,000 organizácií a viac ako 15 miliónov individuálnych mzdových údajov vo viac ako 80 krajinách
  • Dôsledne porovnať všetky zložky mzdy a benefity naprieč krajinami
  • Okamžite porovnať pracovné pozície cez hranice
  • Rýchly prehľad o mzdových nárastoch a prognózach v každej krajine bez časovej náročnosti
  • Prístup k sektorovým špecifikám v podobe mzdových trendov naprieč kľúčovými odvetviami

PayNet National
Zvoľte si PayNet National na hĺbkové informácie o lokálnom trhu odmeňovania v danej krajine.
K dispozícií v 100 krajinách.

Umožní vám prístup ku globálne jednotným dátam o pracovných miestach rovnako ako o pracovných miestach špecifických pre vašu krajinu, ktoré nie sú dostupné v PayNet International.

Podobne ako PayNet International vám PayNet National umožňuje dôsledne porovnať každú hmatateľnú zložku vášho celkového balíka odmeňovania pre senior manažérov a zamestnancov.


Bezkonkurenčná kvalita dát
Hay Group PayNet je založený na našej jedinečnej metodológii Job Mapping, ktorá predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob ako merať pracovné pozície tak, aby zodpovedali uvedeniu na trh:

  • Môžete si byť istý, že porovnávate „porovnateľné s porovnateľným“ naprieč jednotlivými profesiami, spoločnosťami, sektormi a krajinami, bez ohľadu na názov pracovnej pozície, pretože rozhoduje jej obsah.
  •  Aj keď je prácovná pozícia jedinečná, môžete ju zmysluplne porovnať s inými pracovnými pozíciami na trhu.


Vďaka Hay Group metodológii GTR (Global Total Renumeration) vám mzdová databáza PayNet poskytuje celosvetovo konzistentné dáta o všetkých benefitoch – od základnej mzdy až po celkové odmeňovanie a všetky zložky v ňom.

Odovzdanie vašich údajov
Pre prístup Hay Group PayNet je potrebné predložiť vaše údaje. Náš miestny konzultant vás prevedie procesom zberu údajov.
Všetky informácie, ktoré nám poskytnete ostávajú anonymné, takže len vy uvidíte hodnoty mzdových údajov a benefitov vašich zamestnancov, ako aj priemer na trhu za konkrétne zložky odmeny, pracovné pozície a úrovne.


Stručný návod
Stručná príručka k PayNet databáze vám pomôže začať používať databázy ihneď.