Reward Pinpoint


Ben Frost

    Porovnajte vaše odmeňovanie na úrovni jednotlivých komponentov s vašou konkurenciou     
Ben Frost
Product manager
Kontaktujte nás

 Benefity môžu tvoriť až 30 percent z celkového odmeňovania, no stále 48 percent organizácií neberie do úvahy všetky prvky balíka odmeňovania pri porovnávaní s trhom.

Ak chcete získať čo najlepšiu návratnosť z vašej investície do odmeňovania, tento fakt predstavuje nevyužitú príležitosť a oblasť skutočného rizika.


Ak v spoločnosti neposkytnete správnu odmenu a benefity, tí najlepší ľudia odídu inam. Ak ich však preplatíte, riskujete plytvanie drahocenným rozpočtom.