Reward Pinpoint


Ben Frost

    Porovnajte vaše odmeňovanie na úrovni jednotlivých komponentov s vašou konkurenciou     
Ben Frost
Product manager
Kontaktujte nás

Reward Pinpoint priradí hodnoty každej časti vášho balíka odmeňovania a benefitov podľa osvedčenej metodológie, ktorá poskytuje dôveryhodné, robustné a porovnateľné údaje.
Poskytuje Vám správu, ktorá ukazuje:

  • Hodnotu každej hmatateľnej časti vášho balíka odmeňovania, vrátane peňažných častí aj nepeňažných benefitov
  • Detailné porovnanie spoločnosti s trhom – podľa úrovne a jednotlivých zamestnancov

Kľúčové výhody produktu

  • Jednoduché použitie – údaje dodávané vo formáte Excel, ktoré možno ľahko použiť v kombinácii s inými údajmi
  • Spoľahlivosť – založená na matematických modeloch, opiera sa o konzistentnú metodológiu Hay Group a porovnania s trhom
  • Informácie sú dôverné – vaše dáta sú anonymné a nikto iný k nim nemá prístup
  • Konzistentnosť – údaje za viac než 60 krajín sú zobrazené v celosvetovo jednotnom formáte pre jednoduché porovnanie
  • S podporou odborných znalostí – prístup k poznatkom o miestnom trhu, ktoré vám pomôžu pochopiť dopad na vaše podnikanie a poradenstvo v oblasti všetkých zmien v balíku odmeňovania

Prístup k informáciám je jednoduchý
Ak v súčasnosti participujete v databáze odmeňovania spoločnosti Hay Group, doručíme vám výstup na vyžiadanie. V opačnom prípade je potrebné, aby ste nám zaslali údaje o odmeňovaní ešte pre tým ako môžeme začať s analýzami. Môžete sa zapojiť kedykoľvek – náš tím Vás prevedie krokmi jednoduchého procesu.

Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, ostávajú anonymné, takže uvidíte len hodnoty benefitov pre vašich zamestnancov, ako aj údaje o trhu pre konkrétne benefity, pozície a úrovne.