Reward Pinpoint - Odmerajte konkurencieschopnosť balíka odmeňovania


Ben Frost

    Porovnajte vaše odmeňovanie na úrovni jednotlivých komponentov s vašou konkurenciou     
Ben Frost
Product manager
Kontaktujte nás

Pritiahne a udrží váš balík odmeňovania tých najlepších ľudí? Viete, či je každá zložka vášho balíka odmeňovania konkurencieschopná vo všetkých regiónoch?

Celková hodnota mzdy a benefitov je dôležitým meradlom celkovej konkurencieschopnosti. Ale môže byť ešte užitočnejšie vedieť presne ako si každá zložka balíka stojí v porovnaní s trhom.


Reward Pinpoint analyzuje 20 zložiek odmeny zamestnancov, od základnej mzdy až po celkové odmeňovanie vrátane všetkých hlavných zložiek balíka. Na základe bezkonkurenčných Hay Group údajov Vám ukáže, kde je vaša ponuka konkurencieschopná a kde je priestor na zlepšenie.

Takto máte lepšie predpoklady na to, aby ste zabezpečili, že vaša ponuka osloví najlepšie talenty a zároveň neminiete viac než je potrebné.