Reward Snapshot


Ben Frost

    Rýchly spôsob ako porovnať kľúčové elementy odmeňovania voči trhu a samozrejme zaplatíte iba za informácie, ktoré potrebujete.     
Ben Frost
Product manager
Kontaktujte nás

Pri produkte Reward Snapshot platíte len za také informácie, ktoré skutočne potrebujete, pričom sú tej najvyššej kvality.
Reward Snapshot môžete použiť na:

Nastavenie odmeňovania, ktoré odráža situáciu na trhu
Poskytuje presné údaje o tom, ako platí trh v akomkoľvek čase, a tak vám pomôže robiť informované rozhodnutia.

Zníženie nákladov a zvýšenie ziskovosti
Vďaka porovnaniu odmeňovania vašich zamestnancov voči trhu sa môžete zamerať na oblasti, kde je možné ušetriť náklady alebo upraviť mzdy tak, aby ste si udržali vašich kľúčových zamestnancov.

Uskutočniť rýchle rozhodnutia ohľadom miezd                                                                                                                                                                                                                         Vzhľadom k tomu, že analýza je pre vás kompletne hotová, môžete prejsť rovno k rozhodovaniu.