Talent Q - Zefektívnite váš náborový proces


Karen Reevell

    Naše inovatívne on-line hodnotiace testy sú flexibilné, dostupné za rozumnú cenu a prinášajú cenný pohľad na správanie a schopnosti vašich zamestnancov.     
Karen Reevell
Product Manager, Talent Q

Otestujte sa

Ako efektívny je váš náborový proces?

Odpovedzte na pár otázok o vašom náborovom procese a my vám povieme, ako úspešný by náborový proces mohol byť. Otestujte sa


Informačné letáky

Talent Q Dimensions and Elements factsheet

Všetko o hodnotení Talent Q v jednom dokumente. TU

Talent Q Aspects factsheet

Viac informácií o hodnotení Aspects. TU


Prípadové štúdie v anglickom jazyku

Predicting sales performance with Talent Q

Talent Q’s Dimensions provides a cost-effective way to measure the capability of sales staff, especially when assessing large numbers in revenue-critical roles. Login to download

Full transformation as organization goes private

In preparing for privatization, the Saline Water Conversion Corporation (SWCC) had the foresight to anticipate the complete business transformation this would demand. They worked with Hay Group over an 18 month period, assessing the roles and capabilities of nearly 10,000 employees. Login to download