Total Remuneration Statements


Lucy Muchira

    Spoločnosť Hay Group využila svoje viac ako 60 ročné know-how o odmeňovaní, a vytvorila spoľahlivý, jednoduchý a cenovo dostupný nástroj pre účely komunikácie celkového balíka odmeňovania zamestnancov.     
Lucy Muchira
Product Manager

Používanie Total Remuneration Statements prináša výsledky:

TRS