Total Remuneration Statements


Lucy Muchira

    Spoločnosť Hay Group využila svoje viac ako 60 ročné know-how o odmeňovaní, a vytvorila spoľahlivý, jednoduchý a cenovo dostupný nástroj pre účely komunikácie celkového balíka odmeňovania zamestnancov.     
Lucy Muchira
Product Manager

Hay Group je svetovým lídrom v oblasti odmeňovania.

Naša metodológia pre hodnotenie a porovnávanie celkového balíka odmeňovania, ktorá je založená na 60 ročných skúsenostiach, je používaná vo viac ako 10 000 spoločnostiach po celom svete.


 

Naša rokmi overená metodológia priradí peňažnú hodnotu každému elementu, ktorý je súčasťou balíka odmeňovania:

  • Základná mzda, krátkodobé variabilné odmeňovanie, príplatky a niektoré benefity sú vykázané v nominálnej hodnote
  • Ostatné benefity sú vypočítané pomocou metodológie ocenenia nákladov práce, ktorý priradí ročnú hodnotu každému benefitu na základe štandardnej zamestnaneckej populácie
  • Pre stanovenie hodnoty dlhodobých motivačných plánov berieme do úvahy ich trhovú hodnotu,typické nastavenie týchto plánov a regulačné opatrenia, ktoré na ne vplývajú


Úplný rozpis peňažnej hodnoty každej zložky odmeny je uvedený v prehľadnom jednostránkovom dokumente, ktorý zamestnanec dostane.