Angažovanoť zamestnancov, zvýšenie výkonnosti a motivácie zamestnancov

Ak sa usilujeme o zvýšenie produktivity je dôležité mať jednoduchý nástroj na identifikovanie prekážok k individuálnej a organizačnej výkonnosti, ktoré sa nachádzajú vo vašej spoločnosti. 

Hay Group bol vytvorený pre meranie a pochopenie faktorov spojených s angažovanosťou zamestnancov a ich výkonom.

Ak sa rozprávame o zvýšení výkonnosti, angažovanosť zamestnancov je len časť príbehu. Potrebujete vedieť či vaša organizácia vytvára pre vašich zamestnancov vhodné pracovné podmienky a či sú vaši zamestnanci na správnych pracovných pozíciách.

Prieskum zamestnaneckej efektívnosti meria obidve oblasti, ktoré majú priamy vplyv na výkonnosť zamestnancov. 

  • Prieskum zamestnaneckej efektívnosti je jediný nástroj svojho druhu, ktorý meria angažovanosť (engagement) a zároveň aj to, do akej miery zamestnávateľ vytvára svojim zamestnancom vhodné pracovné podmienky (enablement).