Výber a rozvoj vašich zamestnancov, identifikácia potenciálu

Výber správnych ľudí do vhodných pracovných pozícií a rozvoj ich výkonnosti, vždy prináša výsledky.

Hay Group nástroje pre hodnotenie a rozvoj spolu s akreditáciami sú jednoduché na používanie a odskúšané. Boli zostavené na základe dlhoročného výskumu v ktorom sú zahrnuté najnovšie poznatky o správaní a rozvoji.

Pre viac informácií o nástrojoch pre hodnotenie a rozvoj, prosím navštívte stránku www.haygroup.com/leadershipandtalentondemand