ลูกค้าของเรา

Hay Group clients

ข่าวสาร

เฮย์กรุ๊ป เผยผลสำรวจเงินเดือนและโบนัสประจำปี 2556 พบกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันและก๊าซ มีการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทำให้หลายกลุ่มธุรกิจมีการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสที่ลดกว่าปี 2555

วิดีโอ


Why Belron® uses Leadership Styles and Climate