เกี่ยวกับ

เครื่องมือในการตอบโจทย์งานด้านทรัพยากรบุคคล จากบริษัทเฮย์กรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก


เฮย์กรุ๊ปมีประสบการณ์มากกว่า 60 ปี และมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยทางบริษัทมีเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเองและมีมาตรฐานระดับสากล ในการช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

เครื่องมือของเรา

  • ตั้งอยู่บนหลักของบริษัทเฮย์กรุ๊ปซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา และ หลักความคิดนี้ได้นำไปใช้จริงและประสบความสำเร็จกับลูกค้านับพันรายมามากกว่า 60 ปี
  • สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้เลย หรือนำไปต่อยอดในส่วนของที่ปรึกษาก็ได้
  • เข้าถึงระดับสากล
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • สามารถปรับเข้าได้กับทุกขนาด เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือแม้แต่องค์กรระดับโลก
  • สามารถวัดเกณฑ์มาตรฐานในข้อมูลซึ่งคลอบคลุมถึงระดับโลก ทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบผลกับองค์กรชั้นนำในระดับสากล
  • เป็นตัวชี้วัดปัจจัยที่งานวิจัยเราพิสูจน์ว่ามีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

เครื่องมือของเราสามารถช่วยให้งานของคุณสำเร็จในทุกๆด้าน และคลอบคลุมวงจร ไม่ว่าจะเป็นจากการดึงความสามารถที่ซ่อนเร้นของพนักงานไปจนถึงระดับการแข่งขันและการข่วยเหลือผู้นำสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เราช่วยให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในคนของคุณและในงบประมาณของคุณ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านคำปรึกษาของเฮย์กรุ๊ป โปรดเยี่ยมชม  www.haygroup.com/th