การสำรวจประสิทธิภาพของพนักงาน


Philip Spriet

    หมดปัญหาความขับข้องใจในที่ทำงานและนำส่วนที่ดีที่สุดของพนักงานคุณออกมา     
Philip Spriet
Global managing director, productized services
ติดต่อฉัน

สิ่งตอบแทนในการลงทุน

กว่า 35 ปี ผลการศึกษาของเฮย์กรุ๊ปแสดงให้เห็นว่า เมื่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในระดับสูงประกอบกับการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงงานในระดับที่สูงด้วยแล้ว องค์กรจะได้รับผลที่พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก

Emplyoee Effectiveness benefits

 

ประโยชน์

  • ระบุอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงาน การสำรวจประสิทธิภาพพนักงานของเฮย์กรุ๊ปนั้นแตกต่างในการวัด เพราะเราไม่เพียงแต่วัดว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรเพียงใดเท่านั้น แต่ยังวัดว่าพนักงานมีขีดความสามารถสูงมากเพียงใดในการทำงานของพวกเขา ดังนั้นคุณจึงสามารถระบุได้อย่างแม่นยำว่าในการปฏิบัติงานของพนักงานจะเป็นอย่างไร
  • เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานทั่วโลก เราเปรียบเทียบผลของคุณกับฐานข้อมูลของคน 4 ล้านคน ในหลายร้อยองค์กร คุณสามารถแปลความหมายของผลที่ได้มากกว่า 80 เกณฑ์มาตรฐาน อันประกอบได้ด้วย ตัวแทนมาตรฐานของ 56 ประเทศ, ตัวแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 20 กลุ่ม และบริษัทชั้นนำ ดังนั้นคุณจะเห็นว่าประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานของคุณจะสามารถสู้กับคู่แข่งของคุณได้อย่างไร
  • การรายงานละเอียดและเข้าใจง่าย การรายงานอย่างละเอียดช่วยรักษาเวลาและทรัพยากรด้วยการให้เวลาคุณในการนำผลลัพธ์ไปปฏิบัติ
  • ส่งรายงานอย่างรวดเร็ว การสำรวจประสิทธิภาพพนักงานของเฮย์กรุ๊ปนั้นรวดเร็วและคุ้มค่าเพราะเป็นรูปแบบออนไลน์และมีแบบสอบถามพร้อมสำหรับใช้งานอยู่แล้ว