การสำรวจประสิทธิภาพของพนักงาน


Philip Spriet

    หมดปัญหาความขับข้องใจในที่ทำงานและนำส่วนที่ดีที่สุดของพนักงานคุณออกมา     
Philip Spriet
Global managing director, productized services
ติดต่อฉัน

Employee Effectiveness เป็นการสำรวจพนักงานที่ง่ายและสามารถเป็นตัวชี้วัดปัจจัยในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ด้วย

จากผลวิจัยที่จัดทำโดยเฮย์กรุ๊ปนั้นพิสูจน์ว่าความผูกพันต่อองค์กรไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะขับเคลื่อนประสิทธิภาพของพนักงาน แต่พนักงานจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรด้วย ซึ่งนั่นก็คือพนักงานจำเป็นต้องทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานโดยไม่มีที่ขวางการปฏิบัติงานของพวกเขา

Employee Effectiveness Model

การสำรวจ
กระบวนการสำรวจของเรานั้นง่ายและไม่ซับซ้อน พนักงานเพียงตอบคำถาม 49 คำถามผ่านแบบสำรวจออนไลน์ซึ่งวัดความผูกพันต่อองค์กรและการสนับสนุนพนักงาน พร้อมกับปัจจัยสนับสนุน 12 ประการ
การเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ผลสำรวจจะถูกเปรียบเทียบกับคู่เทียบซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 20 กลุ่ม และเป็นตัวแทนมาตรฐานของ 56 ประเทศ โดยสุ่มจาก ระบบฐานข้อมูลมาตรฐานโลกของคน 4 ล้านคน ในหลายร้อยองค์กร

ผลรายงาน
รายงานของคุณจะให้ภาพรวมและผลที่กว้างสำหรับการตัดสินใจในแขนงธุรกิจ หรือ ตำแหน่งงาน การวิเคราะห์พนักงาน ผู้ตอบคำถามจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผิดความคาดหวัง เฉยๆ และมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้คุณมองเห็นประสิทธิภาพขององค์กรได้อย่างเยี่ยมยอด

การให้ความช่วยเหลือ
คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริหารงานลูกค้าของเราในการจัดสร้างแบบสอบถามและการทำให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วม รวมไปถึงการส่งตรงรายงานให้กับคุณ อีกทั้งการแนะแนวทางการสอบถามเก็บข้อมูลที่เข้าใจได้นั้นจะช่วยเป็นเคล็ดลับในการสื่อสารกับพนักงานตลอดขั้นตอนการดำเนินการ และทำให้ผลรายงานของคุณเป็นแผนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน