ผลิตภัณฑ์ของเรา

นี่เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น ในราคาที่เหมาะสม เพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

จากงานวิจัยและประสบการณ์มากกว่า 60 ปี เครื่องมือชุดนี้ให้บริการครบวงจรในการบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล ช่วยคุณคัดสรร ให้รางวัลผลตอบแทนบุคคลากร รวมถึงการพัฒนาหรือดึงศักยภาพบุคคลในองค์กร ปีต่อปี

เราเสนอการบริหารจัดการใน 3 ส่วน


Talent (ความสามารถพิเศษ)

  • การคัดเลือกคนที่ถูกต้องด้วย Talent Q การทำแบบทดสอบความสามารถและการเข้าใจตัวเอง
  • การค้นพบบุคคลที่มีความสามารถในองค์กรในอนาคต ด้วย Growth Factors
  • การพัฒนาผู้นำระดับปฏิบัติการด้วย Leadership impact for frontline managers
  • การพัฒนาผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ด้วย   Leadership styles and climate
  • การพัฒนาพนักงานในองค์กร ด้วย Emotional Intelligence

Pay  (ค่าตอบแทน)

  • เข้าถึงระบบฐานข้อมูลได้ทุกเวลา ด้วย Hay Group PayNet
  • มั่นใจถึงระบบการจ่ายค่าตอบแทน ด้วย Reward Pinpoint
  • เปรียบเทียบองค์กรกับตลาด Reward Snapshot

 

Effectiveness (ประสิทธิภาพ)

  • สร้างความผูกพันและขีดความสามารถของพนักงานในองค์กรของคุณ ด้วย  Employee Effectiveness Survey