ความเป็นผู้นำและบรรยากาศการทำงาน


Ruth Malloy

     Leadership Styles and Climate is the closest you can get to a profit and loss statement for how well a leader is managing their people     
Ruth Malloy
Managing Director, leadership and talent
ติดต่อฉัน

จากงานวิจัยเราพบว่า 70 % ของสไตล์ผู้นำมีผลกระทบต่อบรรยากาศการทำงาน  และสภาวะแวดล้อมการทำงานถูกนับเพียง 30 %  ดังนั้นการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของผู้นำมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของธุรกิจ

 • จากการศึกษา 33 กรรมการผู้จัดการบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพบว่า ผู้นำที่สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีสามารถทำกำไรเหนือบริษัทในระดับเดียวกันได้ถึง 711 ล้าน ดอลล่าร์ 
 • ผู้นำในส่วนของภาคการเงินที่สร้างบรรยากาศน่าทำงานสามารถ 
  • สร้างยอดขายได้ถึง 26% เทียบกับคู่แข่งซึ่งได้เพียง 4%
  • มีแค่ไตรมาสเดียวที่ยอดตกต่ำ
  • อัตราการลาออกต่ำกว่า 30 %

 • ในธุรกิจค้าปลีกในสหราชอาณาจักร การสร้างบรรยากาศทำงานทำให้
  • อัตราการลาออกต่ำกว่า 17%
  • การลางานต่ำกว่า 40%
  • ยอดขายสูงกว่า 12%
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 10%
  • การหายของสิ่งของในคลังสินค้า ต่ำกว่า 35%