ความเป็นผู้นำและบรรยากาศการทำงาน


Ruth Malloy

     Leadership Styles and Climate is the closest you can get to a profit and loss statement for how well a leader is managing their people     
Ruth Malloy
Managing Director, leadership and talent
ติดต่อฉัน

การประเมินแบบสอบถามความเป็นผู้นำและสภาวะแวดล้อมการทำงานนั้นมีอยู่สองส่วนคือ  Inventory of Leadership Styles (ILS) และ The Organizational Climate Survey (OCS).เรามีเครื่องมือที่ทำให้คุณสามารถประเมิน อบรม และการบริหารจัดการเครื่องมือต่างๆได้ด้วยตัวเอง  ทำให้คุณสามารถได้รับผลการทดสอบและรับรู้ภายในองค์กรเท่านั้น

เครื่องมือในการทดสอบสไตล์ความเป็นผู้นำและสภาวะแวดล้อมการทำงานมาจากงานพัฒนาของ Litwin และ Stringer ที่มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด และดำเนินงานวิจัยต่อโดยบริษัทเฮย์กรุ๊ปในองค์กรชั้นนำทั่วโลก มีการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานจากระดับผู้จัดการเป็นหมื่นคนทั่วโลก ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้ว่าผลแบบประเมินสามารถบ่งบอกค่าของความเป็นผู้นำของคุณได้เป็นอยางดีเมื่อเที่ยบกันในตลาด

The inventory of leadership styles (ILS)
 ILS  ช่วยคุณให้เข้าใจความเป็นผู้นำจากมุมมองของของพวกเขา สามารถวัดความเป็นผู้นำได้ 6 แบบ

 • เผด็จการ: ผู้นำได้รับการยินยอมจากพนักงานทันที
 • มุ่งวิสัยทัศน์: ผู้นำมีวิสัยทัศน์ระยะยาว
 • ความผูกพัน: ผู้นำสร้างความเชื่อใจและความสามัคคีสูง
 • ประชาธิปไตย: ผู้นำให้อิสระกลุ่มในการออกความคิดใหม่ๆ
 • มาตรฐานสูง: ผู้นำจะถือตนเป็นแบบอย่างและตั้งมาตรฐานในการทำงานสูง
 • โค้ชชิ่ง: ผู้นำจะสนใจในการเติบโตอย่างมืออาชีพของพนักงานในระยะยาว  

ILS  ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในเรื่องของการพัฒนาความเป็นผู้นำได้

The Organisational Climate Survey (OCS)

OCS ให้ภาพในมุมมองของพนักงานที่ว่าบรรยากาศการทำงานสะท้อนความสามารถในการทำงานของพวกเขา  สภาวะแวดล้อมการทำงานที่ดีไม่ได้เพียงจูงใจผู้คนให้ทำงาน แต่งานวิจัยเรายังพิสูจน์ได้ว่ามีผลกับผลงานถึง 30 %

OCS ได้ระบุถึง 6 แบบ ผู้นำที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อผลงาน

 • ความชัดเจน : ทุกคนรู้ว่าถูกคาดหวังอะไร
 • มาตรฐาน : เป้าหมายมีความท้าทายแต่สามารถทำให้สำเร็จได้
 • ความรับผิดชอบ : พนักงานถูกมมอบความไว้วางใจในการทำงานให้สำเร็จ
 • ความยืดหยุ่น : ไม่มีกฎระเบียบหรือขั้นตอนที่ตายตัว
 • รางวัล : พนักงานสามารถตระหนักรับรู้ถึงผลตอบแทนในผลงานที่ดี
 • ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม : คนรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร


การรับรอง
ผลลัพธ์ของ ILS และ OCS จะเกิดผลที่มีประสิทธิภาพมากถ้าถูกรับรองและแนะนำโดยที่ปรึกษา ซึ่งรวมอยู่ในการตั้งงบประมาณในตอนที่นำเสนอ


บทเรียนทางออนไลน์ E-learning
คุณสามารถสนับสนุนความเป็นผู้นำในการตอบกลับและพัฒนาความเป็นผู้นำของพวกเขาโดยใช้ บทเรียนทางออนไลน์