Reward Pinpoint


Ben Frost

     เป็นที่ตรวจสอบสัดส่วนการให้รางวัลแก่คนของคุณ เมื่อเที่ยบปีต่อปี     
Ben Frost
Product manager
ติดต่อฉัน

สวัสดิการคิดเป็นร้อยละ 30 ของ Total Remuneration ขององค์กร แต่ว่ายังคงมีองค์กรร้อยละ 48 ซึ่งยังไม่ได้นำสวัสดิการไปคิดรวมอยู่ในการคิดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

ถ้าคุณต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี พื้นที่นี้มีความเสี่ยงที่แท้จริง

ถ้าองค์กรของท่านไม่ปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ พนักงานของท่านก็มีความเสี่ยงที่จะลาออก และท่านก็จะมีความเสี่ยงที่ต้นทุนขององค์กรจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย


คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายงานฉบับล่าสุด : พัฒนาสุขภาพการจ่ายของท่าน