การเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

องค์กรที่ดีไม่เพียงแต่จัดสรรให้พนักงานอยู่ในบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมกับความสามารถ แต่ยังต้องสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้กับพนักงานและสนับสนุนให้พนักงานได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ

ผลสำรวจชี้ว่าพนักงานที่มีความผูกพันและได้รับการสนับสนุนจากองค์กร จะทำให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรเพิ่มขึ้นถึง 40%

หากต้องการเพิ่มผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น องค์กรต้องขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และต้องสนับสนุนพนักงานให้พนักงานเข้าใจความสามารถและขีดจำกัดของตนเอง รวมถึงเข้าใจผลกระทบของพวกเขาต่อผู้อื่นด้วย

เฮย์กรุ๊ปสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

Emotional Intelligence

Emotional intelligence สามารถชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นได้ถึงสองเท่า และสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นำได้มากกว่า 85%

Emotional and Social Competency Inventory เป็นเครื่องมือประเมินพฤติกรรม 12 รูปแบบที่สร้างความแตกต่างให้กับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น เครื่องมือนี้ช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงความต้องการในการพัฒนาของตนเองและผลกระทบของตนต่อเพื่อนร่วมทีม ซึ่งสามารถช่วยให้คุณพัฒนาผู้ที่มีความสามารถในองค์กรได้

Employee effectiveness

Employee Effectiveness Survey เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ง่าย สามารถประเมินสิ่งที่เป็นแรงผลักดันผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ