การรักษาคนเก่งขององค์กร

การที่เศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้นและตลาดแรงงานขยายตัวขึ้นทั่วโลก ทำให้ผู้ที่มีศักยภาพสูงมีโอกาสมากขึ้นและอาจลาออกจากองค์กรได้โดยง่าย

 

หากองค์กรของคุณไม่ได้สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้กับพนักงานของคุณ พนักงานที่ไม่พอใจในสภาพแวดล้อมนั้นก็จะลาออกจากองค์กรไปเพื่อหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมมากกว่า และองค์กรของคุณก็จะสูญเสียผู้ที่มีความสามารถไป

 

ค่าใช้จ่ายในการหาพนักงานใหม่ทดแทนพนักงานที่ลาออกไปนั้นมีมูลค่ามากถึงเงินเดือน 12 เดือน องค์กรจึงต้องหาทางรักษาพนักงานไว้ให้ได้ในระยะยาว

เฮย์กรุ๊ปสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

Reward benchmarking

เครื่องมือเปรียบเทียบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในตลาดของเฮย์กรุ๊ปสามารถช่วยคุณประเมินการแข่งขันในตลาด การดึงดูด และการรักษาผู้ที่มีความสามารถได้ ซึ่งองค์กรกว่า 70% ใน Fortune Top 200 ได้ใช้เครื่องมือนี้แล้ว

 

  • PayNet - เข้าถึงระบบฐานข้อมูลได้ทุกตำแหน่งงาน ทุกภาคอุตสาหกรรม และทุกเวลา
  • Reward Pinpoint - มั่นใจในการให้ผลตอบแทนที่จูงใจแก่คนของคุณ
  • Reward Snapshot - เปรียบเทียบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในตลาดอย่างรวดเร็ว

 

Reward communications

Total Remuneration Statements สร้างการรับรู้ในคุณค่าของค่าตอบแทนและผลประโยชน์แก่พนักงานในองค์กร คุณสามารถสื่อสารถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทั้งหมดของพนักงานให้พวกเขาเข้าใจได้ ช่วยให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น และทำให้พวกเขาพึงพอใจในงานของตนเอง รวมทั้งสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ด้วย

 

Employee effectiveness

Employee Effectiveness Survey ของเฮย์กรุ๊ปเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยรักษาพนักงานของคุณให้อยู่กับองค์กร เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยคุณวิเคราะห์และระบุสิ่งที่ทำให้พนักงานลาออกจากองค์กร โดยวิเคราะห์จากตำแหน่ง หน้าที่ ฝ่ายงาน ประเทศ ลักษณะเชิงประชากร รวมไปถึงในส่วนของภาพรวมด้วย

 

Leadership development

ผู้นำที่ดีจะสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้กับองค์กร ซึ่งบรรยากาศนี้สามารถจูงใจพนักงานในการทำงานได้ นอกจากนั้นแล้วบรรยากาศที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยรักษาพนักงานไม่ให้ลาออกจากองค์กร แต่ยังช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานขององค์กรอีกด้วย

 

Leadership Styles and Climate (LSC) เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยให้คุณประเมินและพัฒนาผลงานปฏิงานของผู้นำ

 

Leadership impact for frontline managers เป็นวิธีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององค์กรผ่านผู้นำระดับผู้จัดการฝ่าย ซึ่งนอกจากจะเป็นวิธีที่ประหยัดและคุ้มค่าแล้ว วิธีนี้ยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ถึงหนึ่งในสาม