การสรรหา การประเมิน การรักษา การให้ค่าตอบแทน และการพัฒนาพนักงานในองค์กร

การสรรหา การประเมิน การรักษา การให้ค่าตอบแทน และการพัฒนาพนักงานคนในองค์กรแสดงถึงลักษณะงานของระดับผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้าน HR ที่ต้องทำให้สำเร็จในปีหนึ่งๆ

เฮย์กรุ๊ปมีประสบการณ์มากกว่า 60 ปี และมีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยทางบริษัทมีเครื่องมือจำเพาะระดับมาตรฐานสากลที่ใช้ได้ง่าย ราคาย่อมเยาว์ พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปอย่างมืออาชีพ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาคนของคุณในงบประมาณของคุณ

ถ้าคุณพบปัญหาและความท้าทายเหล่านี้อยู่ เครื่องมือของเราสามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้

การคัดเลือกคนและพัฒนาคนของคุณ

 • สรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งจากผู้สมัครที่หลากหลายด้วยวิธีที่ง่าย ประหยัดงบประมาณ และเชื่อถือได้ โดยการประเมินบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานด้วย Talent Q
 • ประเมินอัตราการแข่งขันด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ขององค์กรของคุณกับองค์กรอื่นด้วยเครื่องมือ Reward Benchmarking ของเฮย์กรุ๊ป
 • ช่วยให้พนักงานของคุณเข้าใจคุณค่าของแพคเกจค่าจ้างค่าตอบแทนทั้งหมดที่เขาได้รับด้วย Total Remuneration Statements
 • ประเมินความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและการสนับสนุนพนักงานขององค์กรด้วยเครื่องมือ Employee Effectiveness Survey

 

► คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การพัฒนาศักยภาพผู้นำ

 • วิเคราะห์และระบุผู้นำในอนาคตด้วยเครื่องมือ Growth Factor Inventory ของเฮย์กรุ๊ป ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถประเมินและวิเคราะห์ผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาผู้จัดการฝ่ายในการสร้างผลผลิตด้วยโปรแกรมที่คุ้มค่าและวัดผลได้โดยใช้ Leadership impact for frontline managers

 

คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การรักษาคนเก่งขององค์กร

 • ประเมินการแข่งขันในด้านค่าตอบแทนของคุณด้วยเครื่องมือ Reward Benchmarking
 • สื่อสารคุณค่าของค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทั้งหมดด้วย Total Remuneration Statements
 • วิเคราะห์สิ่งที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน Employee Effectiveness Survey
 • พัฒนาผู้จัดการฝ่ายให้สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีที่ทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานและต้องการอยู่กับองค์กร ด้วย Leadership impact for frontline managers

 

คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

 • พัฒนาผู้นำที่โดดเด่นและมีศักยภาพด้วย Emotional Intelligence
 • ประเมินสิ่งที่ผลักดันผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรด้วย Employee effectiveness survey

 

คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม