การพัฒนาศักยภาพผู้นำ

ความเป็นผู้นำนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กร

เฮย์กรุ๊ปได้ใช้เวลากว่า 40 ปีในการค้นหาคำตอบสำหรับลูกค้า ประสบการณ์ของเราแสดงให้เห็นว่าผู้นำที่ดีส่งผลต่อบรรยากาศการทำงานถึง 70% และบรรยากาศการทำงานนั้นสามารถส่งผลต่อผลผลิตขององค์กรได้มากถึง 30% จากงานวิจัย เราพบว่า 70 % ของสไตล์ผู้นำมีผลกระทบต่อบรรยากาศการทำงาน  และสภาวะแวดล้อมการทำงานถูกนับเพียง 30 % 

 

ดังนั้น บรรยากาศการทำงานที่ดีจะมีผลกระทบโดยตรงต่อ ผลประกอบการของธุรกิจ แต่จากผลการศึกษาของเฮย์กรุ๊ปที่ศึกษาผู้นำกว่า 86,000 คนทั่วโลก พบว่าผู้นำถึง 55% ยังสร้างบรรยากาศการทำงานที่ไม่เหมาะสมต่อองค์กรอยู่

เฮย์กรุ๊ปสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

ชี้วัดศักยภาพพนักงาน

ผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของแต่ละบุคคลอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดศักยภาพของพนักงานที่ดีที่สุด

 

Growth Factors เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือในการชี้วัดผู้นำในอนาคตโดยวัดจากตัวชี้วัดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถวิเคราะห์ศักยภาพความเป็นผู้นำได้

 

การพัฒนาความเป็นผู้นำ

Leadership Styles and Climate เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้นำได้

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบสำรวจนี้ทำให้ผู้นำสามารถปรับปรุงพฤติกรรมและพัฒนาประสิทธิภาพความเป็นผู้ของตนได้

 

Leadership impact for frontline managers เป็นวิธีที่ประหยัดงบประมาณที่ช่วยผู้จัดการฝ่ายในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององค์กร