Çalışan Etkinliği Anketi


Philip Spriet

    İşyerindeki hayal kırıklığına son verin ve çalışanlarınızdan en iyi verimi alın .     
Philip Spriet
Global Yönetici, Hay Group
İletişime Geçin

Hay Group tarafından gerçekleştirilen ve çalışan etkinliğini güdümleyen unsurun tek başına bağlılık olmadığını doğrulayan kapsamlı araştırmalara dayanır. Çalışanlara aynı zamanda olanak da tanınmalıdır. Diğer bir deyişle çalışanların doğru göreve getirilmesi ve onlara performansın önünde önemli engellerin bulunmadığı destekleyici bir ortamın sağlanması gerekir.

Araştırmalarımız çalışan etkinliğinin sadece çalışan bağlılığı ile değil aynı zamanda olanak tanıma ile de sağlandığını göstermektedir.

Calisan Etkinligi

Ana faydalar:
Çalışan bağlılığını ve olanak tanıma seviyelerini benzersiz bir şekilde ölçer
. Çoğu geleneksel çalışan anketi, yalnızca çalışan bağlılığının ölçülmesine odaklanır. Bu ankette ise, bağlılık ve olanak tanıma üzerinde etkili 12 bağımsız etken incelenir.

Daha iyi performans ve daha yüksek elde tutma oranlarıyla olan ilişki kanıtlanmıştır.

400'den fazla kurumda 5.7 milyon çalışanı içeren global bir veri tabanı karşısında yapılan kıyaslamalı değerlendirmeler.
Elde ettiğiniz sonuçları sektör, ülke, bölge ve en yüksek performanslı şirket kriterleri dahil olmak üzere 106 farklı unsur karşısında değerlendirebilirsiniz.

Ayrıntılı ve anlaşılması kolay raporlama: Raporunuz iş birimi, bölge veya görev için seçtiğiniz bağımsız raporlarla birlikte kurum çapındaki sonuçların genel bir değerlendirmesini içerir. Çalışanlarınıza yönelik bir segmentasyon analizi sayesinde her anket katılımcısı en verimli, hayal kırıklığına uğramış, ilgisiz veya en az verimli şeklindeki dört gruptan biri altında sınıflandırılır. Bu, kurumun verimliliği hakkında mükemmel bir fikir verir.

Araştırma Süreci:

  • Çalışan verilerinin yüklenmesi ve IT testi
  • Örnek e-mailin görüntülenmesi
  • Tüm çalışanlarla anket linkinin ve bilgilendirmenin paylaşılması
  • Düzenli katılım oranı güncellemesi
  • Hatırlatma e-mailleri