Takım ve Liderlik Performansını Geliştirin


Stephen Lams

    Yeni ve ilk kademe yöneticilerinizin takımları için olumlu bir iklim yaratmalarına ve performansı iyileştirmelerine yardımcı olacak araçları sunuyoruz.     
Stephen Lams
Program Müdürü
İletişime Geçin

Performansı arttırmanın ve iş sonuçlarını iyileştirmenin uygun maliyetli yolu

  • Daha etkin yeni ve ilk kademe yöneticiler

Endüstri lideri online değerlendirme araçlarımız sayesinde, liderlerinize, takımlarının motivasyonunu ve üretkenliği nasıl etkilediklerine ilişkin kuvvetli veriler sunabilirsiniz.

  • Yüksek performanslı bir iklim

Elde edeceğiniz araçlar sayesinde, yöneticilerinize, yüksek performanslı bir iklimin oluşturulmasını sağlayan altı liderlik stilini nasıl ve ne zaman kullanacaklarını gösterebileceksiniz.

  • Daha iyi iş sonuçları

Çok çeşitli organizasyonlarla yaptığımız araştırmalar, etkin olan yeni ve ilk kademe yöneticilerin:

    • Ciro’da yüzde 12’ye kadar artış
    • İşgücü devir oranında yüzde 36’ya kadar azalma
    • İşe devamsızlık oranlarında yüzde 57’ye kadar düşüş sağlayabileceğini gösteriyor

 

  • Yüksek yatırım getirisi

Eğitimi tekrar tekrar uygulayabilir, yeni ve ilk kademe yöneticilerinizin zaman içerisindeki performansını izlemek ve arttırmak için değerlendirme araçlarımızdan yararlanabilirsiniz.