Yeni ve İlk Kademe Yönetim ve Liderlik Gelişimi


Stephen Lams

    Yeni ve ilk kademe yöneticilerinizin takımları için olumlu bir iklim yaratmalarına ve performansı iyileştirmelerine yardımcı olacak araçları sunuyoruz.     
Stephen Lams
Program Müdürü
İletişime Geçin

Hay Group’un birinci sınıf uzmanlığı hizmetinizde

Liderlik stillerinizin ve yarattığınız iklimin ölçümlenmesi, çalıştay öncesi eğitim, çalıştay ve takip eden öğrenmeyi içeren yeni ve ilk kademe yöneticiler için etkili liderlik programı hakkında ilk elden deneyim kazanın.

Tercihiniz doğrultusunda katılacağınız bir günlük çalıştay ile program içeriğini kendi yeni ve ilk kademe yöneticilerinize sunacak akreditasyonu elde edebilirsiniz.

Yeni ve İlk Kademe Liderlik Programı şu altı aşamadan oluşur:

1. Kayıt:

Karşılama ve programa giriş

2. Liderlik stillerinizin ve yarattığınız iklimin ölçümlenmesi:

Liderlik Stilleri ve Organizasyonel İklim değerlendirme araçlarıyla yeni ve ilk kademe yöneticilerinizin etkinliğini ve takımları üzerindeki etkilerini ölçer. 

3. Çalıştay öncesi eğitim:

E-öğrenme modülleri sayesinde, yeni ve ilk kademe yöneticiler, değerlendirme araçlarının sağladığı geri bildirimlerden ve takip eden çalıştaydan en iyi şekilde faydalanabilirler 

4. Çalıştay:

Birinci gün, şirketinizdeki yeni ve ilk kademe yöneticilere sonradan sunacağınız bilgileri deneyimleme fırsatı edinirsiniz. Çalıştay sayesinde yeni ve ilk kademe yöneticilerin davranışlarının performansı nasıl etkilediği hakkında kapsamlı bilgiler edinir ve bu bilgilerle takım performansı üzerinde anında etki doğuracak somut eylemler planlayabilirsiniz.

Katılacağınız ikinci çalıştay ile akreditasyon elde edebilir ve yeni ve ilk kademe yöneticilerinize güçlü liderlik etkisi hakkında gerekli bilgileri aktarabilirsiniz.

5. Takip eden eğitim:

Destekleyici materyallerden oluşan komple paket ve programın her aşamasında ve devamında size destek olacak danışmanınızın yardımlarından yararlanacaksınız.